Historie

Steinbua

Historie

Historien…

Steinbua på Lundgaard.
Denne vesle bygningen er satt opp i 1897 av Peder Østmoe som lagerbygning for grossistvirksomhet. I kjelleren var det sild, i første og annen mjøl og kolonialvarer. På loftet med utvendig adkomst, var det manufakturhandel. Med så mye verdifulle varer, ble huset bygd i stein for å få en lavere assuransepremie.

Trehuset ved siden av ble senere forlenget inntil Steinbua. Konstruksjonen er kanskje det mest verdifulle lokalt sett med Stavasgrantitt i veggene. Kvaliteten virker bra da det står omtrent like fint og helt i dag som for nesten litt over 100 år siden. Sjøl om funksjonen har vært en del av et større hele, har bygningen formelt sett et svært sjølstendig avsluttet, nesten monumentalt preg og kan godt stå alene.

Steinbua startet driften av restauranten i november 1989.

Torvet190010Small
Ostmohjornet1937SmallCrop
Steinbua1980Small
Steinbua199094Small

Bilder: Glomdalsmuseet
Bildene på denne siden
er lisensiert under en Creative Commons 3.0 Licence
Pictures have been cropped to fit layout.